En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

 

Propietat de la pàgina web

 

Titular: CLARA CORBELLA VIRÓS

CIF: 44.000.807-J

Telèfon: 972228614

Adreça: C/ Francesc Rogés, num. 19, 17005, Girona

Contacte: clara.corbella@osteopates.org

 

Finalitat de la web

 

La pàgina web osteopatia-girona.com té com a objecte facilitar al públic en general el coneixement de les activitats de fisioteràpia que realitza.

 

Condicions generals d’ús

 

L’accés a la web osteopatia-girona.com és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer l’avís legal, la política de cookies i la política de privacitat.

 

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

 

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d’aquesta.

 

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada a la web osteopatia-girona.com, els continguts d’aquest podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud d’aquests acudint sempre a les fonts oficials.

 

L’usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin d’acord amb la llei, el present Avís Legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L’usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “Osteopatia Girona”, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

 

Propietat intel·lectual, industrial

 

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen a la mateixa, són titularitat de CLARA CORBELLA VIRÓS o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular.

 

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc patrocini o recomanació.

 

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que al nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

 

Responsabilitat

 

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

 

Tant l’accés a aquesta web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda als mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

 

En cas que l’usuari consideri que existeix algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web. En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

 

Enllaços

 

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden dirigir a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar la recerca dels recursos que puguin ser d’interès a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al mateix titular de la pàgina web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc es fa responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

 

L’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de “Osteopatia Girona”.

 

“Osteopatia Girona” no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina de l’enllaç.

 

Protecció de dades

 

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada a la pàgina web i que pot consultar al peu de la mateixa.

 

 

Llei Aplicable i jurisdicció

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular de el lloc web i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor.